Forside > Arbejde PJECE.DK: Pjecer på Nettet

Arbejde

Ansættelsesbevis
Hvem har krav på et ansættelsesbevis? Hvad skal ansættelsesbeviset indeholde? Følger af arbejdsgiverens manglende overholdelse af reglerne.

Forfatter/udgiver: Beskæftigelsesministeriet

Dagpenge
Hvornår kan man få dagpenge? Være registreret som arbejdssøgende. Opfylde beskæftigelseskravet. Stå til rådighed.

Forfatter/udgiver: Beskæftigelsesministeriet

Hvad er en arbejdsskade?
Ulykker. Erhvervssygdomme.

Forfatter/udgiver: Arbejdsskadestyrelsen

Klage over forskelsbehandling
Kønsdiskriminering. Racediskrimination. Forskelsbehandling på grund af tro og religion. Politisk diskriminering. Aldersdiskriminering. Diskrimination på grund af handicap.

Forfatter/udgiver: Ligestillingsnævnet

Konkurrenceklausuler
Hvad er en konkurrenceklausul. Krav om skriftlighed. Hvad bør man være opmærksom på. Kompensation som følge af indgåelse af konkurrenceklausul.

Forfatter/udgiver: IDA

Opsigelse, fritstilling og suspension
Advarsel. Arbejdsgivers opsigelse og varsel. Bortvisning. Dagpenge for de 3 første ledighedsdage. Egen opsigelse. Ferie ved opsigelse. Fratrædelsesgodtgørelse. Fritstilling/suspension. Karantæne fra A-kassen. Konkurrence- og kundeklausul. Masseafskedigelser. Opsigelse på grund af aflder. Søgning af ...

Forfatter/udgiver: IDA

Orlov
Under hvilke betingelser kan man holde orlov fra sit arbejde? Orlov uden løn. Fravær af familiemæssige årsager. Frihed til borgerligt ombud.

Forfatter/udgiver: Lederne

PJECE.DK: Pjecer på Nettet