Forside > Virksomhed PJECE.DK: Pjecer på Nettet

Virksomhed

Ansættelse af personale
Ansættelse af personale. Skat, pensioner mv. Arbejdsmiljø. Ferie, sygdom og barsel. Afskedigelse af personale. Statistik.

Forfatter/udgiver: Beskæftigelsesministeriet m.fl.

Ejendomsbeskatning
Ejendomsbeskatning for udelukkende erhvervsmæssigt anvendte erhvervsejendomme. Ejendomsbeskatning hvor ejendommen også tjener til bolig for ejeren.

Forfatter/udgiver: Tax.dk

Generationsskifte
Personligt drevet virksomhed. Anpartsselskab eller aktieselskab. Indbetaling på pensionsordning. Generationsskifte med skattemæssige succession.

Forfatter/udgiver: TAX.DK

Kapitalafkastordningen
Færre bogføringsmæssige krav. Fradrag for renteudgifter. Opsparing af overskud.

Forfatter/udgiver: TAX.DK

Momsregistrering
Hvornår skal man registreres? Hvornår skal der betales moms? Hvornår får man refunderet moms?

Forfatter/udgiver: TAX.DK

Skattefri virksomhedsomdannelse
Skattefri virksomhedsomdannelse af anpartsselskab eller aktieselskab. Succession. Betingelser for skattefri virksomhedsomdannelse. Virksomhed med flere ejere.

Forfatter/udgiver: Tax.dk

Virksomhedsskatteordningen
Beskatning af overskud som kapitalindkomst. Opsparing af overskud i virksomheden. Fradrag for renteudgifter.

Forfatter/udgiver: TAX.DK

PJECE.DK: Pjecer på Nettet